คำแนะนำเกี่ยวกับแฟรนไชส์ในประเทศจีน

October 25, 2016 admin 0

ด้วยการเปิดของจีนของตลาดและการสืบทอดล่าสุดในองค์การการค้าโลกจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสองทศวรรษที่ผ่าน เนื่องจากในส่วนการเจริญเติบโตดังกล่าวและร่วมกับขนาดใหญ่